1-31x1.gif 1-31x2.gif 1-31x3.gif 1-31x4.gif
1-32x1.gif 1-32x2.gif 1-32x3.gif nl
1-33x1.gif 1-33x2.gif 1-33x3.gif 1-33x4.gif
1-34x1.gif 1-34x2.gif 1-34x3.gif english
1-35x1.gif 1-35x2.gif 1-35x3.gif 1-35x4.gif
1-36x1.gif 1-36x2.gif 1-36x3.gif srpski
1-37x1.gif 1-37x2.gif 1-37x3.gif 1-37x4.gif
Usluge Reparacije | Usluge Prodaje | Lista Mogucih Kvarova | Reparacioni Put O Nama | Kontakt | Home
3-21x1.gif

HOME

- Selp turbo servis se bavi reparacijom i prodajom turbo kompresora.
Od 2000 god. vrši usluge servisiranja sistema za direktno ubrizgavanje na benzinskim motorima a od 2002. godine i usluge reparacije turbo kompresora za sve tipove putničkog i teretnog programa. Servis turbo kompresora zadovoljava našinom i kvalitetom remonta zahteve tržišta EU što dokazuje i izvoz proizvoda na to tržište.
- U sve turbo kompresore ugrađuju se originalni proizvođački delovi Garrett, KKK, Holset, Schwitzer, Micubishi, CZ, IHI a finalni proizvodi testirani su na VSR mašini.
- Selp turbo servis pruža usluge prvenstveno auto-servisima sa kojima je u permanentnoj saradnji a cene usluga za stalne poslovne partnere su u skladu sa takvom poslovnom politikom.
Selp turbo servis je, pored stalnih oblika poslovne saradnje, otvoren za poslovne dogovore kako sa servisima tako i sa fizičkim licima.

Usluge Reparacije | Usluge Prodaje | Lista Mogucih Kvarova | Reparacioni Put | O Nama | Kontakt | Home
Copyright www.SelpTurboServis.com
  Powered by www.DeoPosla.com